Laatst gewijzigd: 18/09/2022

+Startpagina
Onze federatie
+Onze kerk
Beelden en glasraam
Kruisweg
Klokken
Beiaard
Onze parochie
+Levende gemeenschap
Parochieploeg
Parochieberaad
Kerkfabriek
Parochieblad
V.P.W.
Gebouwen
Liturgie
Ziekenzorg
Onderwijs
Misintenties
Eucharistievieringen

bulletParochieploeg
bulletParochieberaad
bulletKerkfabriek
bulletParochieblad: Kerk en leven
bulletV.P.W.
bulletGebouwen
bulletLiturgie
bulletZiekenzorg
bulletOnderwijs
bulletMisintenties

Parochieploeg

Actieterrein

Parochiaal - en federatiebeleid en alle inlichtingen i.v.m. doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, communie aan zieken, parochieblad, coördinatie parochieberaad en werkgroepen, misintenties (Deze kunnen ook voor of na de mis in de sacristie afgegeven worden.)

Samenstelling

E.H. Sven Bosmans (mail) Warandestraat 24 1770 Liedekerke 053/66.68.83
      0494/87.23.58
Beatrijs D'hoe (mail) Hoefstraat 61 1770 Liedekerke 0479/95.61.87
Julie Sertin Warandestraat 97 1770 Liedekerke 053/66.81.00
Mirianne Vaeyens (mail) Cathemlindeweg 42 1770 Liedekerke 053/68.07.07
Willy Van den Brande (mail) Pamelsestraat 218 1770 Liedekerke 053/66.84.99
Clementine Van den Eeckhoudt (mail) Populierenlaan 15 1770 Liedekerke 053/68.42.40
Louisa Van Droogenbroeck (mail) Heuvelkouterstraat 82 1770 Liedekerke 053/66.14.88
      0473/81.12.95

Parochieberaad

Actieterrein

Advies alle parochiale aangelegenheden.

Samenstelling

De leden zijn afgevaardigden van de parochiale bewegingen en alle belangstellenden.

K.A.V. (foto) Rosa Van den Eeckhoudt (mail) Pamelsestraat 218 1770 Liedekerke 053/66.84.99
OKRA (foto) Jean De Saedeleer Vijfhoekstraat 24 1770 Liedekerke 053/66.54.64
  Eliane Matthijs (mail) Impegemstraat 36 1770 Liedekerke 053/66.99.56
K.V.G. (foto) Ida Heymans Bakkerijstraat 3 1770 Liedekerke 053/66.04.59
K.W.B. Johan Hautekiet (mail) Beysstraat 140 1770 Liedekerke 053/68.10.13
  Robrecht Segers (mail) Heuvelkouterstaat 88 1770 Liedekerke 053/67.23.23
CHIRO Sanne Bronselaer (mail) Stationsstraat 55 1770 Liedekerke 0472/90.59.94
  Lander Bronselaer (mail) Slochtestraat 11 1770 Liedekerke 0473/42.00.40
A.C.V. Egmont Deneve 5de Zijweg 11 1770 Liedekerke 053/67.30.11
WELZIJNSZORG + B.D.
SINT-ANTONIUSSCHOOL Ruth Asselman (mail) Vijfhoekstraat 64 1770 Liedekerke 0475/39.92.23
De Boomgaard (mail) St.-Gabriëlstraat 152 1770 Liedekerke 053/64.57.60
C.M.-BESTUUR Ria Asselman (mail) Impegemstraat 31 bus 2 1770 Liedekerke 0476/90.38.84
C.M.-ZIEKENZORG (foto1) Roel Guldemont (mail) Fabriekstraat 56 1770 Liedekerke 0477/42.66.26
Geert Buelens (mail) Pioenenlaan 10 1770 Liedekerke 0485/11.95.46
KIND EN PREVENTIE Griet Asselman (mail) Impegemstraat 31 bus 2 1770 Liedekerke 053/68.18.24
KIND EN GEZIN (foto1/foto2/foto3)
GEBEDSGROEP Louisa V.D.Borre Molenstraat 25 1770 Liedekerke 053/66.90.51
DOOPPASTORAAL (foto) Paula Van Damme G. Mertenstraat 11 1770 Liedekerke 053/66.15.84
  Simonne Guldemont Gravenbosstraat 10 1770 Liedekerke 053/66.81.88
Mannen- en Vrouwenkoor (foto) Nadine Segers Muurweg 8 1770 Liedekerke 0479/84.51.87
Gaudeamus Karel Cornelis
(mail)
Acacialaan 6 1742 Ternat 02/582.27.17

Vergaderingen

Er hebben 2 vergaderingen per werkjaar plaats.

Kerkfabriek

Actieterrein

Beheer van de kerk en de kerkelijke goederen.

Samenstelling

Geert Bronselaer Stationsstraat 55 1770 Liedekerke 053/66.30.71
Geert Temmerman Impegemstraat 2 1770 Liedekerke 0475/25.78.54
Marc Mertens Beysstraat 79 1770 Liedekerke 053/68.24.90
Rosa Van den Eeckhoudt Pamelsestraat 218 1770 Liedekerke 053/66.84.99
Louisa Van Droogenbroeck Heuvelkouterstraat 82 1770 Liedekerke 053/66.14.88
Robrecht Segers Heuvelkouterstraat 88 1770 Liedekerke 053/67.23.23

Parochieblad : Kerk en Leven

Kerk en Leven geeft ons wekelijks nieuws over de Kerk, het bisdom, de dekenij, de federatie, de parochie.

Abonnementsprijs : 35 EUR   IBAN NR: BE87 7341 4012 5094, Parochieblad, Warandestraat 24, Liedekerke

Verantwoordelijken

Louisa Van Droogenbroeck      

Medewerkers (foto)

V.P.W

Actieterrein

Beheer van parochiale gebouwen, financies, boekhouding

Samenstelling

VPW-Gewest Asse-VZW, Afdeling 220 Comité van het tijdelijke:

S. Bosmans      
W. Van den Brande      
A. Hermans      
L. Van Droogenbroeck      

Gebouwen

Parochiehuis: Alle informatie over het parochiehuis vindt u hier

Kind en preventie: Vzw Kind en Preventie organiseert raadplegingen bij dokter en verpleegkundige van Kind en Gezin. Deze gaan door op dinsdagnamiddag of donderdagavond, enkel na afspraak op nr. 078/15.00.00. Dit is een infolijn waar u terecht kan met alle vragen over gezondheid en opvoeding van baby’s

St. Antoniusschool: Opperstraat 32, tel. 053/66.88.35

Liturgie

Koren: Mannen- en vrouwenkoor, Gaudeamuskoor

Gebedsgroep: 1ste vrijdag van de maand om 14 uur in de kerk

Ziekenzorg

Actieterrein

Bezoek aan bejaarden en zieken, ziekenzalving, communie aan zieken

Let op: gelieve bij opname in het O.L. Vrouw Ziekenhuis Aalst, mee te delen dat je het bezoek van een priester wenst.  In de andere ziekenhuizen krijgen we géén ziekenlijsten, gelieve de pastoor te verwittigen.

Onderwijs

St.-Antoniusschool Opperstraat 32 053/66.88.35  st.antoniusschool@pi.be www.sint-antoniusschool.be 
De Boomgaard St. Gabriëlstraat 152 053/66.69.38  stgabrielbasis@pi.be www.scholen.vlaanderen.be/sintgabriel 

 

Misintenties

Geef uw misintenties 3 weken op voorhand af aan de pastoor, de leden van de parochieploeg of in de sacristie.

Prijs: 15 EUR