Levensloop E.H. Flor Seps

Flor Seps werd op 20 mei 1933 geboren in Wintam-Hingene (Bornem).

Op 13 april 1958 “Het Lourdesjaar” werd hij in Mechelen priester gewijd.

Op 14 maart 1964 kwam E. H. Flor Seps naar de Sint-Niklaasparochie, als medepriester naast pastoor Jozef Buys.

Op 10 mei 1981 werd Flor Seps als pastoor benoemd van de Sint-Niklaasparochie.

Pastoor Seps vond de kracht om zowel doopsel-, vormsel- als communiepastoraal aan te passen aan de samenleving. In de vieringen heeft hij meermaals de nadruk gelegd op “samen parochiegemeenschap vormen”.

Op 21 februari 1986 (1992) werd hij ook aangesteld tot pastoor van de parochie O. L. Vrouw Boodschap.

Hij kon op een groot aantal vrijwilligers rekenen, die de verantwoordelijkheid over de twee parochiegemeenschappen mee hielpen dragen. Zijn bijzondere aandacht ging uit naar de jeugd, de priesterroepingen en het teruggelopen kerkbezoek.

Onder impuls van pastoor Seps beleefden vele jongeren mooie tijden in de chiro. Hij leerde hen werken en organiseren. Velen zullen hem meermaals horen zeggen hebben: “Wil je dat een activiteit lukt, pas dan de drie werkwoorden in de juiste volgorde toe: voordoen, meedoen en doen doen!”

Hij was ook de bezieler van de verbouwing van het zusterklooster tot parochiaal ontmoetingscentrum, waaraan een grote behoefte bestond binnen het hedendaagse pastoraal. Pastoor Seps had het talent van een goede manager. Wat hij voor de parochie, het parochiecentrum en de parochieschool presteerde, kon vele mensenlevens vullen. Hij wou zijn actieve loopbaan beëindigen met “het nieuwe parochiehuis”, maar helaas heeft hij zijn laatste droom niet meer kunnen verwezenlijken.

Het leven als pastoor was veel zwaarder geworden, hij had er heel wat taken bijgekregen, die hij er graag en zo goed mogelijk ter harte nam. Zoals in vele domeinen had hij leren relativeren, om er niet aan kapot te gaan. Zijn filosofie is altijd geweest leven en laten leven. En zo had hij het graag nog een tijdje met de Liedekerkenaren uitgehouden. Maar helaas.

Meermaals heeft hij zijn dank uitgesproken tegenover de tientallen vrijwillige medewerkers, die zijn zware taak gedurende vele jaren hebben verlicht.