Laatst gewijzigd: 19/01/2019

+Startpagina
Onze federatie
+Onze kerk
Beelden en glasraam
Kruisweg
Klokken
Beiaard
Onze parochie
+Levende gemeenschap
Parochieploeg
Parochieberaad
Kerkfabriek
Parochieblad
V.P.W.
Gebouwen
Liturgie
Ziekenzorg
Onderwijs
Misintenties
Eucharistievieringen

bulletContact
bulletKerken van onze federatie
bulletDoopvieringen
bulletEerste communie
bulletCatechesewerking
bulletHuwelijksvieringen
bulletZiekenzalving

Contact

E.H. Sven Bosmans (foto) (mail)
Warandestraat 24
1770 Liedekerke
053/66.68.83
0494/87.23.58

Kerken van onze federatie

St. Niklaas Liedekerke Warandestraat 1770 Liedekerke
O. L. Vrouw Boodschap Liedekerke Ommegangstraat 1770 Liedekerke
St. Jan-Evangelist Teralfene Driesstraat 1790 Affligem - Teralfene
St. Michiel Hekelgem Kerkstraat 1790 Affligem - Hekelgem

Doopvieringen

De doopvieringen in onze federatie zijn gemeenschappelijke vieringen. Ze gaan steeds door op zondag- of zaterdagnamiddag om 14.00 uur.

Data van de doopvieringen

St.-Jan Evangelist Teralfene
2019: 20/01 - 28/04 - 11/08 - 27/10

St.-Niklaas Liedekerke
2019: 10/02 - 17/03 - 14/04 - 26/05 - 16/06 - 21/07 - 18/08 - 13/10 - 17/11 - 08/12

St.-Michiel Hekelgem
2019: 23/02 - 30/06 - 08/09 - 22/12

O.L.Vrouw Boodschap
2019: 10/03 - 12/05 - 07/07 - 22/09 - 24/11

Data van de doopoudervergaderingen

De doopoudervergaderingen gaan door in het Parochiehuis, Oppertraat 40, 1770 Liedekerke om 20.00 uur.

2019: 04/02 - 04/03 - 08/04 - 06/05 - 03/06 - 01/07 - 05/08 - 02/09 - 07/10 - 04/11 - 02/12

Hoe inschrijven ?

Als jullie je kindje willen laten dopen dan neem je contact op met één van onderstaande personen, minstens drie weken voor de doopviering.
 

Sven Bosmans Warandestraat 24 1770 Liedekerke 053/66.68.83
      0494/87.23.58
Clementine Van den Eeckhoudt Populierenlaan 15 1770 Liedekerke 053/68.42.40
Anja Rossignol Meersstraat 124 1770 Liedekerke 053/68.15.49
      0477/49.74.80

Eerste communie

De voorbereiding van de eerste communie gebeurt in samenwerking met de verschillende scholen van onze federatie. In het begin van het schooljaar( tweede leerjaar) worden de ouders uitgenodigd voor een oudervergadering. Nadien start dan de voorbereiding met de kinderen. De viering van de Eerste Communie zélf vindt plaats in de verschillende parochiekerken.

Eerste Communie in 2019

O.L.Vrouw Boodschap: woensdag 1 mei om 10u00
St.-Niklaas Liedekerke: zaterdag 25 mei om 15u30
St.-Jan Evangelist Teralfene: zondag 5 mei om 10u00
St.-Michiel Hekelgem: zondag 12 mei om 10u00
 

Sven Bosmans Warandestraat 24 1770 Liedekerke 053/66.68.83
      0494/87.23.58

Catechesewerking

Stapstenen

Gedurende één jaar reiken we jongeren stapstenen aan in hun zoektocht naar wie Jezus van Nazareth is. We gaan met Teofil op weg. Hij vertelt ons over enkele plaatsen uit het leven van Jezus.

In dit catechesejaar krijgen jongeren kansen om te groeien in geloven. Aan het einde van dit jaar is er de viering van de ‘Plechtige Geloofsbelijdenis’. Jongeren spreken er - gedragen door de geloofsgemeenschap - hun geloof uit in Jezus van Nazareth.

Er zijn twee ouderavonden waar we met de ouders willen stilstaan rond geloven

Plechtige Geloofsbelijdenis in 2019

St.-Niklaas Liedekerke en O.L.Vrouw Boodschap: zaterdag 27 april om 14u00 in Sint-Niklaaskerk te Liedekerke
St.-Jan Evangelist Teralfene en St.-Michiel Hekelgem: zaterdag 4 mei om 14u00 in Sint-Miechielskerk te Hekelegem

Sven Bosmans (mail) Warandestraat 24 1770 Liedekerke 053/66.68.83
      0494/87.23.58
St. Niklaas Liedekerke      
Louisa Van Droogenbroeck Heuvelkouterstraat 82 1770 Liedekerke 053/66.14.88
      0473/81.12.95
O. L. Vrouw Boodschap Liedekerke      
Anja Rossignol Meersstraat 124 1770 Liedekerke 053/68.15.49
      0477/49.74.80

De oever

In de sterke stroming van het leven willen we jongeren oever-plaatsen aanbieden. Onze jongeren-werking wil zo’n oever zijn: je ervaringen gelovig kunnen duiden en delen met anderen. Op adem komen en met een nieuwe adem weer verder varen op de stroom.

De Vormselviering krijgt een plaats in deze jongerenwerking.

Huwelijksvieringen

Tweezaam

Maak het ons mogelijk o God,
inspireer ons ertoe: 

Dat we ons iedere dag weer
over elkaar bewonderen. 

Dat we groeien in aandacht,
toenemen in respect.
Dat we steeds gevoeliger worden
voor wat die ander, de liefste,
ten diepste bezielt.
 

O God, dat wij elkaar
niet alleen laten. 

Tweemaal zo weerbaar
ook tweemaal zo kwetsbaar zijn we. 

Maak het ons mogelijk,
inspireer ons ertoe: 

Dat wij volhardend en feestelijk
mens, tweezaam mens zijn.

 

Als je wil huwen in één van de kerken van de federatie neem je contact op met de federatiepastoor minstens zes maanden voor je huwelijk. In de loop van de voorbereiding op je huwelijk heb je een ontmoeting met de mensen van de huwelijkspastoraal.
 

Ziekenzalving

Wanneer iemand ernstig ziek is, voor een ernstige operatie staat, … kan je het sacrament van de ziekenzalving ontvangen. Je neemt dan contact op met pastoor Sven.