Laatst gewijzigd: 23/12/2020

+Startpagina
Onze federatie
+Onze kerk
Beelden en glasraam
Kruisweg
Klokken
Beiaard
Onze parochie
+Levende gemeenschap
Parochieploeg
Parochieberaad
Kerkfabriek
Parochieblad
V.P.W.
Gebouwen
Liturgie
Ziekenzorg
Onderwijs
Misintenties
Eucharistievieringen

Adres

Warandestraat 2
1770 Liedekerke

Interieur

bulletBeelden en glasraam
bulletKruisweg
bulletKlokken
bulletBeiaard

Geschiedenis

Wanneer de eerste kerk in Liedekerke gebouwd werd kunnen wij niet met zekerheid achterhalen. We zijn wel zeker dat in 1092, zoals blijkt uit bestaande documenten, al een kerk bestond.

De eerste kerk in onze gemeente was zeker een kerk die opgericht werd door de toenmalige kasteelheren. Zij bevond zich op loopafstand van het kasteel, ongeveer op de plaats van onze huidige kerk.

De kasteelheer stelde hiervoor een stuk grond van ongeveer 2 ha ter beschikking. Rond de kerk immers was er plaats voor het kerkhof en de pastoorswoning met uitgestrekte tuin. Heden ten dage is deze ruimte ingenomen door het pastorijpark en door de parkeerplaats achter de kerk.

Ons eerste dorpskerkje was toegewijd aan O.L.Vrouw en dagtekende waarschijnlijk uit de 9de eeuw. Sinds het einde van de 11de eeuw is onze kerk toegewijd aan Sint-Nikolaas.

In het jaar 1140 werd de kerk van Liedekerke met al haar goederen en rechten overgedragen aan de abdij van Ninove. Dit bleef zo onveranderd tot aan de Franse Revolutie in 1796 .Gedurende die periode van meer dan 600 jaar werden de pastoors in onze parochie aangesteld door de abdij van Ninove. De parochie Liedekerke werd door de kasteelheren van Liedekerke rijkelijk begiftigd. De abdij van Ninove kreeg hier uitgebreide goederen : bos, akkers en weiden. De abdijgoederen strekten zich uit  tussen de huidige Opperstraat en Pamel. De naam Monniksveld verwijst nog naar die bezittingen.

De vroegste kerkgebouwen waren veel kleiner dan onze huidige kerk. Ze waren hoofdzakelijk opgetrokken met materialen van ter plaatse: hout, leem en stro, zodat ze om de zoveel tientallen jaren moesten herbouwd of vernieuwd worden. Door het stijgend aantal inwoners moest ze ook regelmatig vergroot worden.

Tijdens de godsdiensttroebelen op het einde van de 16 de eeuw werd onze dorpskerk volledig verwoest en verbrand. In het begin van de 17 de eeuw werd onze dorpskerk heropgebouwd. Van die kerk rest ons vandaag nog de stenen toren uit het jaar 1636. Dit jaartal kan je nog terugvinden in de toren.

In 1837 was de toenmalige kerk zeer bouwvallig geworden. Ook was het aantal inwoners zodanig gestegen dat de kerk moest vergroot worden. Men heeft toen de kerk grondig hersteld en uitgebreid met 2 zijbeuken.

Amper 60 jaar later was onze kerk weeral te klein en bovendien erg bouwvallig geworden, zodat in 1898 besloten werd de kerk uit 1837 volledig af te breken en te vervangen door het huidige gebouw.

De 23 meter hoge stenen toren uit 1636 bleef echter bewaard. Wel heeft men de stompe torenspits afgebroken en vervangen door de huidige 25 m hoge  scherpe torenspits.

De werken aan de huidige kerk werden begonnen in maart 1903. De werken waren voltooid in april 1904. Tijdens de bouwperiode werden de goddelijke diensten gehouden in de gebouwen van de Sint-Antoniusschool, in 4 klassen gelegen langs de Opperstraat.

Tijdens het pastoorschap van Z. E. Heer Keymolen werd de kerk een eerste maal opgeknapt.

In 1967 kreeg onze kerk een nieuwe opknapbeurt en een modern uitzicht: vooraan het koor werd een nieuwe altaartafel geplaatst; de preekstoel en de communiebanken werden verwijderd; vele heiligenbeelden verdwenen definitief uit onze kerk.

Zopas, in het jaar 2000, kreeg onze kerk een nieuwe verlichtingsinstallatie ; werd de verwarming vernieuwd en werd ze opnieuw geschilderd.

De kerkfabriek, de parochieploeg en de verschillende bloeiende parochiale verenigingen hebben samen besloten om het 100-jarig bestaan van onze parochiekerk passend te vieren in de loop van het jaar 2003.